Вітаємо!
Ви відвідали персональний блог Запорізької міської
бібліотеки - філії №10
ЦБС для дорослого населення. Наша мета - бути сучасним науково - просвітницьким та культурно - інформаційним закладом.
Ми стверджуємо, що одним з найбільших творінь людської культури є книга.
І тому найголовнішими в культурі будь - якої країни, як би це не здавалося для когось дивним, - є бібліотеки.
Короткий історичний екскурс:
Бібліотека була заснована у 1949 році, мала назву "Бібліотека №2 для дорослих" і займала невеличке приміщення барачного типу. Згодом, у 1958 році заклад було переіменовано у  "Міську бібліотеку №9". Носити ім'я великого Кобзаря бібліотеці випала честь у 1967 році (чим ми пишаємося і донині)Після утворення Централізованої бібліотечної системи для дорослих м. Запоріжжя, у 1977 році, бібліотека стала її структурним підрозділом, отримала нове приміщення у багатоповерховому будинку, в якому зараз і  розташована. Майже 50 років  заклад називався "Бібліотека - філія №10 імені Т.Г.Шевченка, ЦБС для дорослих м. Запоріжжя". У 2016 році бібліотеці знов було змінено назву на "Бібліотека - філія №10 ЦБС для дорослого населення".
На теперішній час бібліотека є  сучасним культурно - комунікативним, просвітницько - інформаційним закладом, який поєднує комплекс електронних та традиційних ресурсів і послуг для задоволення інформаційних потреб користувачів.
Завідуюча бібліотекою: Калініна Наталія Олександрівна.
Місія бібліотеки: збереження, створення та організація використання власних і світових інформаційних ресурсів, наукових надбань, культурної спадщини; забеспечення інформаційних, навчальних, культурно - просвітницьких та духовних потреб користувачів на принципах доступності, інформативності, оперативності і комфортності.
Наше переконання: публічні бібліотеки мають бути такими, якими хочуть бачити їх люди, і повинні постійно змінюватися, залежно від перетворень, що відбуваються у суспільстві.
Організація роботи бібліотеки:
  • Бібліотека бере участь у реалізації державної політики в області культури, освіти і інформації, у формуванні державотворчої та україноцентричної інформаційної політики.
  • Проводить  роботу в інформаційно - бібліографічному напрямках, досліджує передові технології і джерела інформації, вивчає бібліотечний досвід, впроваджує сучасні бібліотечні послуги, активно розвиває проектну та соціокультурну діяльність.
  • Бібліотека має фонд понад 40000 документів та  сучасні інформаційно - пошукові засоби, на основі яких користувачам  забеспечується вільний та безперешкодний доступ до інформаційних ресурсів. 
  • Веде персональний блог, основною функцією якого є обслуговування та інформування користувачів у дистанційному доступі.
  • SMM - маркетинг (позиціонування себе) у соціальних мережах для підвищення рівня довіри користувачів, популяризації бібліотеки та бібліотечної справи, швидкого та оперативного доступу до інформації та подій, отримання зворотнього зв'язку з цільовою аудиторією та партнерськими організаціями
Наша інформація - шлях до Вашого успіху