Вітаємо!
Ви відвідали персональний блог Запорізької міської
бібліотеки - філії №10
ЦБС для дорослого населення. Наша мета - бути сучасним науково - просвітницьким та культурно - інформаційним закладом.
Ми стверджуємо, що одним з найбільших творінь людської культури є книга.
І тому найголовнішими в культурі будь - якої країни, як би це не здавалося для когось дивним, - є бібліотеки.

субота, 2 грудня 2017 р.Керівник за контрактом та зміни у сфері вищої освіти

 Наталія Калініна, 
юрист, фахівець в галузі кримінального права, завідуюча бібліотекою-філією №10 ім., ЦБС для дорослих, м. Запоріжжя


Останнім часом бібліотечних працівників хвилюють питання змін у Законі України «Про вищу освіту», призначення конкурсної процедури для добору керівників державних та комунальних закладів культури. Спробуємо розібратися у цих питаннях, і з’ясувати, які саме новели законодавства впливають на бібліотекарів та бібліотечну справу України. Пропонуємо почати з освітньої кваліфікації та освітніх вимог до бібліотечних працівників. До 1991 року (тобто в УРСР) училища і технікуми відносилися до середніх спеціальних навчальних закладів (Закон УРСР «Про народну освіту» від 28.06.1974 року). З 2002 року, після набуття чинності ЗУ «Про вищу освіту», технікуми і училища віднесено до вищих навчальних закладів І рівня акредитації. У ст. 5 цього Закону визначено такі освітні рівні: неповна вища освіта, базова вища освіта, повна вища освіта; та освітньо-кваліфікаційні рівні: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр. Таким чином, середня спеціальна освіта, здобута бібліотечними працівниками за часів УРСР, відповідно до ст. 5 ЗУ «Про вищу освіту», прирівнюється до неповної вищої освіти з освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст». Відповідно до цього також були введені два нові освітньо-кваліфікаційні рівні: бакалавр та магістр, яких раніше не було. Новий ЗУ «Про вищу освіту» прийнято 2014 року, який постійно оновлюється і доповнюється. Узагальнимо останні зміни в Законі, що впливають на визначення освітніх рівнів бібліотекарів.
1. Останній прийом на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодшого спеціаліста» і «спеціаліста» проводився у 2016 р.
2. Диплом «молодшого спеціаліста» прирівнюється до диплома «молодшого бакалавра», а вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліста» (повна вища освіта) прирівнюється до вищої освіти ступеня «магістра».
3. Науковий ступінь «кандидата наук» прирівнюється до наукового ступеня «доктора філософії», а вчене звання «старшого наукового співробітника» до вченого звання «старшого дослідника».
4. В Україні встановлюються наступні рівні вищої освіти: «молодший бакалавр», «бакалавр», «магістр», «доктор філософії», «доктор наук».
Завдяки такій реформі законодавства Україна переходить від радянської класифікації освіти до європейських стандартів.
Згідно з довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 81 «Культура та мистецтво») визначаються освітні вимоги для зайняття конкретних посад в бібліотеках до якого ще не внесені зміни ЗУ «Про вищу освіту», тому відповідно до вище зазначеного і необхідно визначати освітньо-кваліфікаційний рівень бібліотекарів, які раніше отримували освіту.
Останнім часом Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури» (більш відомий як закон № 955) у 2016 році викликав бурхливу реакцію серед працівників культури, зокрема і бібліотекарів. Незрозумілим було все: як проводити конкурси, якою має бути процедура, як звільнити керівників, які вже обіймають посади, і куди їх працевлаштувати потім та ін. Нагадаємо, що згідно вимог цього Закону до ст. 24 ЗУ «Про бібліотеки і бібліотечну справу» внесено зміни. А саме: керівники державних та комунальних бібліотек, керівники централізованих бібліотечних систем призначаються на посаду шляхом укладення з ними контракту на п’ять років за результатами конкурсу. 
 Порядок проведення конкурсу та вимоги до кандидатів на посаду керівника державної чи комунальної бібліотеки, централізованої бібліотечної системи визначаються статтями 21-1-21-5 
 Закону України «Про культуру». Як бачимо, процедура укладення контракту за результатами конкурсу розповсюджується виключно на керівника бібліотеки, у тому числі і централізованої бібліотечної системи і не дає підстав розповсюджувати дію Закону 955 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури» на випадки призначення керівників структурних підрозділів бібліотек (у тому числі і ЦБС), а також відокремлених структурних підрозділів: бібліотек-філій. Зауважимо, що конкурсна процедура також може не застосовуватися для призначення керівників комунальних бібліотек у територіальних громадах з населенням до 5 тисяч жителів (п. 5 Перехідних положень ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури»).

Дописати коментар

Правила коментування:
1. Будьте шановливими, не ображайте автора чи іншого коментатора.
2. Скористайтеся матеріалами, ідеями, досвідом замість безцільного коментування.
3. Не використовуйте непристойні вислови та вульгарну мову.
4. Коментуючи, дотримуйтеся теми публікації.
5. Коментарі, які не відповідають вказаним крітеріям, будуть вилучені.