Вітаємо!
Ви відвідали персональний блог Запорізької міської
бібліотеки - філії №10
ЦБС для дорослого населення. Наша мета - бути сучасним науково - просвітницьким та культурно - інформаційним закладом.
Ми стверджуємо, що одним з найбільших творінь людської культури є книга.
І тому найголовнішими в культурі будь - якої країни, як би це не здавалося для когось дивним, - є бібліотеки.

середа, 21 січня 2015 р.


У пошуках нових рішень: сучасні освітні технології у бібліотеках.
» наведіть курсор
Інтернет - технології
Дистанційний курс
«English 123 в бібліотеці»
С учасна бібліотека працює в сфері послуг: надає користувачам широкий вибір літератури у читальному залі та на абонементі, здійснює бібліографічний пошук інформації різного характеру, забезпечує доступ до мережі Інтернет, пропонує зону Wi-Fi, організовує масові заходи та ін. Споживачем цих послуг є суспільство. І саме воно спонукає книгозбірні до пошуку нових форм роботи, до модернізації бібліотечної справи.


Залучення читачів до бібліотеки є однією з найскладніших проблем, вирішуваних сьогодні фахівцями бібліотечної справи. Важливою складовою в сучасній концепції управління бібліотекою є вміння керівника аналізувати, розпізнавати та прогнозувати у чому саме буде зацікавлене суспільство в певний період часу. Якщо в XX столітті бібліотечні функції виконувалися виключно за допомогою книг, то сьогодні це здебільшого цифрові технології і комунікація між людьми. Бібліотека, яка бажає стати успішною, повинна орієнтуватися на інтереси реального користувача, шукати свою нішу в інфраструктурі регіону. Для цього потрібно не зациклюватися винятково на книжковому просторі, а широко використовувати інформаційно-технічні засоби; не перевантажувати користувачів глобальними бібліотечними функціями з присмаком нав’язування, а стати загальнодоступними і зрозумілими, визначити місію та виокремити спеціалізацію обслуговування. Та і сам бібліотекар повинен з інтелігентного інтелектуала перетворитися на інтелектуального менеджера, який бачить бібліотеку не храмом врятовуючої тиші, а бібліотечною фірмою, таким собі інформаційним підприємством з комплексом сучасних послуг та певною комфортністю для читача у процесі їх використання.

З точки зору маркетингу (це діяльність суб’єкта господарювання в умовах ринку, направлена на задоволення ринкових потреб споживача), бібліотека нічим не відрізняється від супермаркету, кав’ярні чи кінотеатру. І тут значну роль відіграє не питання фінансування, а принципова позиція бібліотеки: боротися за споживача. Особливості бібліотечного маркетингу можна охарактеризувати одним з найвідоміших у світі маркетингових афоризмів Шеллі Лазурс – «Маркетинг – це спроба уявити собі, чого хочуть люди, щоб дати їм це». Іншими словами бібліотека має бути місцем, де діють різні послуги і пропозиції, які змінюються згідно з вимогами часу; де кожний користувач може знайти те, що йому потрібно, відповідно до своїх очікувань, потреб і свободи вибору.

На реалізацію будь-яких послуг впливає єдність маркетингової стратегії і тактики для негайного реагування на коливання попиту на послугу, а також впливу на формування і стимулювання потреб користувача. Тобто, потрібно чітко розуміти що робота бібліотеки, направлена на дослідження методів і оновлення засобів для більш повного задоволення потреб користувачів, максимально збільшує привабливість послуг і вигоду, отриману від їх використання.

Спираючись на основи маркетингу, проаналізувавши запити, потреби користувачів та нові можливості завдяки проектній діяльності бібліотекою-філією № 10 ім. Т. Г. Шевченка ЦБС для дорослих м. Запоріжжя запроваджено послугу з дистанційного навчання англійській мові. Цю послугу запроваджено невипадково. Адже перевірено часом, що знання мов відіграє вирішальне значення в житті кожної сучасної людини. Англомовний інформаційний простір займає все більше місця в повсякденному житті – це преса, телебачення, інтернет-ресурси, подорожі, робота і просто спілкування без кордонів. Таким чином, потреба у вивченні англійської мови сьогодні є у різних вікових категорій читачів бібліотеки.

Чому обрано саме дистанційне навчання? Адже це зручно і комфортно, а використання інформаційних комп’ютерних технологій дозволяє самостійно регулювати процес навчання.

          Запровадити послугу дистанційного вивчення англійської мови для читачів стало можливим завдяки проекту «English 123 в бібліотеці», до якого можуть долучатись бібліотеки на підставі ліцензійного договору про співпрацю між Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) і Товариством з обмеженою відповідальністю «Funmedia» (Польща) та субліцензії на право використання навчальної платформи English 123 com.ua. Робота бібліотеки за цим проектом була розпочата у грудні 2013 року і на сьогодні проект набуває все більшої популярності серед читачів та жителів міста.

Дистанційне навчання забезпечується шляхом використання інформаційних компютерних технологій та можливостей Інтернет-центру бібліотеки.

          Навчальний курс для користувачів бібліотеки є абсолютно безкоштовним і вдало поєднує в собі новітні технології з традиційними методами засвоєння знань і складається зі спеціалізованої комп’ютерної програми, яка містить у собі безліч інтерактивних вправ: фото-лекції, діалоги, диктанти, граматичні та лексичні вправи, анімацію, пісні, навчальні ігри, аудіо-словники. Користувачі курсу мають змогу навчатися безпосередньо в контакті з носіями мови – Майклом та Емілі, які контролюють правильність вимови користувача під час діалогу. Цей метод «мовного занурення» особливо важливий, бо ми не завжди маємо змогу спілкуватися англійською мовою в родині, в учбовому закладі, на роботі чи в повсякденному житті. Курс призначений для тих, хто тільки починає вивчати англійську мову або вивчав її раніше, але бажає поглибити свої знання, і відповідно має 4 рівня складності. Кожен рівень складається з 22 уроків. Загальна тривалість курсу становить 400 навчальних годин. Перевірка правильності виконаних завдань здійснюється автоматично, за командою користувача. Крім того, «English123» дає можливість кожному студенту самостійно контролювати прогрес виконання вправ під час навчання. У разі правильного виконання мінімум 80% матеріалу всього курсу, кожен студент отримує сертифікат, що засвідчує досягнення певного рівня володіння мовою за шкалою Ради Європи.

Дистанційне навчання в бібліотеці має свої переваги.

По-перше, найбільш зручного і пристосованого для дистанційного навчання місця, ніж бібліотека, не можна собі й уявити (у студента-користувача завжди під рукою довідники, підручники, періодика, додаткова література та професійна допомога бібліотекаря у будь-якому питанні). По-друге, питання придбання та обслуговування технічного обладнання для навчання, програмного забезпечення, безперервного виходу в мережу Інтернет і доступу до навчальної платформи, а також консультації та допомогу адміністратора проекту, бібліотека повністю бере на себе (не завжди користувач має можливість забезпечити себе персональним комп’ютером, вільним доступом до інтернет-мережі та придбати право на використання навчального курсу). По-трете, бібліотека надає можливість активного спілкування з такими ж студентами – однодумцями, незалежно від вікових категорій і соціальних переваг, що значно посилює мотивацію для успішного навчання та поліпшує засвоєння викладеного матеріалу.

Роль бібліотеки і бібліотекаря (адміністратора проекту) у процесі навчання спирається в першу чергу на регулювання організаційних питань (наприклад, координація групових занять чи резервування персонального комп’ютера на відповідний час, робота з реєстром користувачів і аккаунтом адміністратора), скеровування дій студента-користувача (первинна реєстрація, система паролів, роз’яснення правил користування навчальною платформою, створення персонального облікового запису), вирішення технічних питань, що виникають в процесі використання ресурсу сайта зі службою підтримки «Funmedia». Зазвичай час для дистанційного навчання регулюється самим користувачем, але у межах робочого дня самої бібліотеки. Ця невеличка незручність врегульовується шляхом індивідуальної роботи. Наприклад, користувачу можна запропонувати систему бронювання робочого місця за ПК на певний день і час для можливості дистанційного навчання.

Задіявши власні соціокультурні можливості, бібліотека організовує заходи на допомогу навчальному процесу для студентів-дистанційників за їх інтересами (наприклад, зустрічі з освітянами, педагогами чи іншими людьми, які можуть сприяти навчальному процесу, обміну досвідом, формуванню корисних навичок). Залучаючи до співпраці заклади, організації, освітян та інших осіб, які тематично сумісні з дистанційним навчанням, бібліотека суттєво розширює межі своєї послуги, мотивує користувача на особистий розвиток і нові досягнення, допомагає впоратися з труднощами, які виникають у процесі навчання, корегує його. Саме у недостатній самоорганізації та особистої мотивації закладено ступені ризику для користувача послугою. З цих причин, як показує практика, очікування і отриманий результат не співпадають. Розчарований і незадоволений користувач становить ризик антиреклами для послуги зокрема, і для закладу в цілому. Допомогти учбовому процесу та збільшити мотивацію у студента-дистанційника можуть будь-які форми бібліотечної роботи: від бібліовітрини до фестивалю англійської мови. Останній, до речі, було організовано для користувачів інтерактивного курсу з навчання англійської мови. Захід відбувся за участю волонтера, студентки факультету мікробіології одного з відомих університетів Сполучених Штатів Америки. Ексклюзивна можливість перевірити свої знання, збільшити словниковий запас, скорегувати вимову і просто поспілкуватися, стала величезним стимулом для тих, хто вже почав курс навчання, а також створила неперевершену рекламу бібліотеки.

Відгуки користувачів дистанційного навчального курсу є схвальними, їм така послуга подобається, та і результат перевершив очікування. Завершивши навчання, вчорашні студенти дистанційного курсу повірили в свої сили, і просто зламали власні мовні бар’єри, отримавши натомість змогу вільного спілкування зі своїми англомовними онуками, які мешкають закордоном; розширити географію своїх подорожей не боячись мовних бар’єрів; відкрити для себе інформаційний простір країн Європи, читаючи пресу мовою оригіналу, переглядаючи художні стрічки, слухаючи медіа; за допомогою соціальних мереж знайшли нових друзів у США, Італії, Польщі, Австралії. Школярі і студенти коледжу, суттєво підвищивши рівень своїх знань, успішно здали іспити з англійської мови, знайшли друзів і однодумців, брали участь у конкурсах на отримання грантів на навчання закордоном, писали молодіжні проекти у сфері інформатики та соціології.

Раніше кількість читачів бібліотеки зменшувалася, але з тих пір як було направлено зусилля на модернізацію і введення нових послуг – вона почала зростати. Обслуговувати читачів бібліотека починає о дев’ятій годині ранку. Зазвичай до того часу біля дверей бібліотеки вже чекають люди. Дійсно, вже зранку виникає невеличка черга на вхід до бібліотеки. Це дає змогу стверджувати, що бібліотека рухається у вірному напрямку!


Запровадивши у бібліотеці послугу з дистанційного навчання, бібліотекарі вносять сучасні, затребувані часом зміни у вже звичну для всіх схему роботи «читання, навчання і дозвілля», а на додаток книгозбірня отримує чудову можливість розширити коло своїх користувачів, покращити показники роботи, підвищити рівень професійної кваліфікації бібліотекарів.Дописати коментар

Правила коментування:
1. Будьте шановливими, не ображайте автора чи іншого коментатора.
2. Скористайтеся матеріалами, ідеями, досвідом замість безцільного коментування.
3. Не використовуйте непристойні вислови та вульгарну мову.
4. Коментуючи, дотримуйтеся теми публікації.
5. Коментарі, які не відповідають вказаним крітеріям, будуть вилучені.